“อัครเดช” ผลักดันบ้านโป่งโมเดล จัดระเบียบสายไฟฟ้า

48

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นต้นเรื่องในการเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้จัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งที่ผ่านมาเป็นโครงการที่ตนผลักดันให้เป็นบ้านโป่งโมเดล ปัจจุบันถือเป็นวาระระดับชาติแล้ว เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความสำคัญ ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษา แล้วส่งให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขทั้งระบบทั่วประเทศต่อไป โดยตนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

“บ้านโป่งโมเดล” เป็นเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารนำลงใต้ดิน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตก และไฟดับจากภัยธรรมชาติ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยคือ สายไฟหรือสายสัญญาณห้อยต่ำร่วงลงมาบนพื้นถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยง และจุดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน ที่นักเรียนต้องใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน