ผวจ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยม โครงการ “เราชนะ”

47

วันที่ 3 มี.ค. 64  เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี พร้อม นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นอภ.ธัญบุรี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์ จ.ปทุมธานี  ว่าที่ ร.ต. สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลัง จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนร้านค้า โครงการ “เราชนะ” มีผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เราชนะ” ที่มีการจัดจุดให้บริการ “One Stop Service” ณ บริเวณชั้น B (หน้าท็อปมาร์เกตโรบินสัน) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยการสมัครเปิดการใช้งานแอปพลิชั่นถุงเงิน  โครงการ “เราชนะ” และรองรับการจับจ่ายใช้สอยจากประชาชนผู้มีสิทธิ

จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” แล้วมากกว่า 42,000 ราย ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานี ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ เปิดจุดให้บริการรับสมัครร้านค้า และบริการลงทะเบียนประชาชน ให้ใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนในแต่ละอำเภอ และสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชน จังหวัดปทุมธานี ยังคงเดินหน้าเปิดรับสมัครให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผู้มีสิทธิใช้จ่ายผ่านโครงการ”เราชนะ” อย่างต่อเนื่อง และ ช่วงนี้พบว่าร้านค้า ประชาชนให้ความสนใจในโครงการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากจากรัฐบาล เพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากโครงการคนละครึ่ง จังหวัดปทุมธานี มียอดใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,376.80 ล้านบาท จัดอยู่ลำดับที่ 7 ของประเทศ

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี / รายงาน