ภาคเอกชน นำแก้ไขปัญหาขยะโฟมในชุมชน

64

วันที่  3 มี ค ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด(มหาชน) บ.จีซีสไตรีนิคส์ จำกัด เทศบาลเมืองมาบตาพุด บ.เอ็นวิคโค จำกัด ธุรกิจ เคมิคอล เอสซีจี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำบล็อกปูพื้น ภายใต้โครงการ”จากขยะสู่บล็อกปูพื้น”มีนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง นายปานโชค เอื้อธนาภา กรรมการผู้จัดการ บ.จีซีสไตรีนิคส์ จำกัด นางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนและวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชาวบ้านในชุมชนวัดชากลูกหญ้า และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เข้าร่วมโครงการฯ

นายปานโชค เอื้อธนาภา กรรมการผู้จัดการ บ.จีซีสไตรีนิคส์ จำกัด กล่าวว่า บ.จีซีสไตรีนิคส์ เป็นบริษัทในกลุ่ม จีซี เป็นผู้ผลิตโฟม ซึ่งได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการหาทางออกแก้ไขปัญหาขยะโฟม การทำบล็อกปูพื้นเป็นการนำขยะโฟมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยบล็อกปูพื้น 1 ก้อน ทำจากขยะโฟม 60 กล่อง ผสมกับปูนซีเมนต์ หิน และทราย จะได้บล็อกปูพื้นที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงเทียบเท่าบล็อกปูพื้นทั่วไป

นางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนและวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า กล่าวว่า ชุมชนได้มีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน มีการจัดตั้งธนาคารขยะประกันชีวิต ชุมชนวัดชากลูกหญ้าขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีรายได้เสริมและสวัสดิการประกันชีวิตที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิล อย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาขยะที่พบในขุมชนคือขยะประเภทโฟมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังคงมีอยู่ ทางคณะกรรมการชุมชน จึงได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดขยะโฟม ซึ่งแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะโฟมตกค้างได้คือ การนำมาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีภาคเอกชนช่วยในการประสานงานนำวิทยากรจากวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดต้นแบบในการจัดการขยะ มาอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการทำบล็อกปูพื้นจากขยะโฟม โดยการนำกล่องโฟมมาย่อยให้เป็นเม็ดผสมกับปูนซีเมนต์ และทราย อัตราส่วน โฟม 2 ส่วน ปูนซีเมนต์ หินและทรายอย่างละ 8 ส่วน ใส่น้ำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนจะเทลงแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ ปล่อยให้แห้งก็เป็นอันเสร็จ

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนวัดชากลูกหญ้าจากขยะสู่บล็อกปูพื้นที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดขยะชุมชนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะ และเป็นต้นแบบที่ทุกพื้นที่สามารถที่จะนำไปบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่า ให้คนในชุมชนมีรายได้ และเป็นองค์ความรู้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะต่อไปได้

ด้าน นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า เบื้องต้นได้เตรียมให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมการทำบล็อกปูพื้นดังกล่าวนำแนวคิดไปต่อยอดการใช้งานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการทำบล็อกปูพื้นสะท้อนแสงหรือเรืองแสง ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลากลางคืนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ และต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้ารีไซเคิล เป็นรายได้แก่นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/ รายงาน