สาธารณสุขไทย-จีน MOU แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

107

คณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามออนไลน์ MOU เพื่อความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ส่งเสริมประสบการณ์ในด้านการรักษาและการวิจัยทางคลินิกของการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก

 4มี.ค.64/ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการลงนาม “MOU ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก” ระหว่างคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คุณหลงจุน หยาง เลขาธิการสุขภาพมณฑลกานซู, คุณกุ้ยเซิน เจิ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกานซู และ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น และคุณรุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ประธานศูนย์การแพทย์แผนพุทธเมตตาถังหมิง โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น

การลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในด้านการรักษาและการวิจัยทางคลินิกของการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลินิกมณฑลกานซู ในสาขาการแพทย์แผนจีน จะร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการสอนทางด้านคลินิกและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีการผลิตยาสมุนไพร โดยเฉพาะกระบวนการแปรรูปยาสมุนไพร เพื่อผลิตยาให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไป

ในวันเดียวทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น (ศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง)ประเทศไทย ได้ลงนาม MOU ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก กับโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกานซู ประเทศจีนด้วยเช่นกัน

ศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ถือเป็นแพทย์แผนจีนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีน แพทย์แผนจีนมีความน่าเชื่อถือ และมีความเฉพาะตัวในการรักษา เช่น การฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา กวาซา และสมุนไพรจีน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความเป็นมาจากศาสตร์การรักษาแผนจีนที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งทางศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิงนั้น ได้นำศาสตร์ด้านการรักษามาจากมณฑลกานซู่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแพทย์จีนที่เก่าแก่ที่สุด

อย่างไรก็ตาม กว่า 2 ปีแล้วที่ทางศูนย์แพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการและดูแลผู้ป่วยระยะแรกเริ่มจนถึงโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดจีนทุยหนา กวาซา และสมุนไพรจีนโดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีการออกบูธตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังมีนักศึกษาแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาศึกษาฝึกประสบการณ์อีกด้วย

ศูนย์แพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง อยู่ที่ ชั้น 5 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดบริการเวลา 09.00 – 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร :095-4736341, 02-910-1600 ต่อ 8501-8502

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน