ตรวจเยี่ยม สภ.แม่สะเรียง

82

บ่ายวันที่ 2 มีค.64  พ.ต.อ.พรสิทธิ์ หน่อน้อย ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี บก.กค.ภ.5 จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.แม่สะเรียง เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระดับการบริหารประชาชนในการพบ โดยมี พ.ต.อ.วงศพัทธ์ สิทธิวัฒนภัสร์ ผกก.สภ.แม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสภ.แม่สะเรียง รับการตรวจตามมอบหมายของสำนักงานจเรตำรวจในงานทั้งหมด ตามนโยบายตำรวจแห่งชาติ และได้ดำเนินการตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกายทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทางสำนักงานจเรตำรวจได้ตรวจงานในด้านอำนวยความมยุติธรรมแห่งอาญา และด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลตามแบบตรวจราชการของ สนง.จเรตำรวจ ในงานจัดทำเอกสารบรรยายสรุปจำนวน 3 เล่ม และการบรรยายสรุป การดำเนินการตามนโยบายบริหารราชการ ตร. การดำเนินการตามนโยบายบริหารราชการจเรตำรวงแห่งชาติ  การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส และได้แนะนำชี้แนะ ให้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ให้กำลังใจรอรับการตรวจจาก สนง.จเรตำรวจ ต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน