น้อมรำลึก ธนาคารข้าวของพ่อ 51 ปี แห่งแรกของโลก

89

ชาวบ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวของราษฎรให้อยู่ดีกินดี โดยได้ร่วมจัดงานวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ก่อตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 51 ซึ่งภายในงานมีพิธีสำคัญของชาวบ้าน คือการหาบข้าวขึ้นหลอง

เมื่อวันที่  2 มี.ค.64 นายทวีวัฒน์ วิสิฏสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้นำราษฎร บ้านป่าแป๋  ร่วมพิธีทำขวัญข้าวและขนขึ้นไว้ในยุ้งฉาง  หรือ การขนข้าวขึ้นหลอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และขยายผลแนวพระราชดำริการดำเนินงานของธนาคารข้าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการดำเนินงานของธนาคารข้าว ส่งเสริมให้หมู่บ้านป่าแป๋ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับธนาคารข้าวพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขา เผ่าละเวื๊อะ บ้านป่าแป๋ อ,แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแป๋ ที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวสำหรับบริโภค โดยทรงรับสั่งถึงการจัดตั้งธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ว่า เป็น “ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก” ธนาคารข้าวแห่งนี้ คิดดอกเบี้ยต่ำให้ชาวบ้านสามารถใช้คืนได้ในฤดูเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป หลักเกณฑ์ของธนาคารมีอยู่คือ ชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างยุ้งข้าวและทวงคืนสำหรับผู้ที่ยืมไป ปัจจุบันมีธนาคารข้าวหลายแห่งที่สามารถสะสมข้าวได้จนเหลือใช้ จึงทูลเกล้าฯ ถวายคืน เพื่อพระราชทานธนาคารอื่นต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ. แม่ฮ่องสอน/รายงาน