ผอ.รพ.บ้านโป่ง ประเดิมเข็มแรกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

103

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 มี.ค.64 ที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของอำเภอบ้านโป่ง โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง ประเดิมฉีดวัคซีนเป็นคนแรก ตามด้วย พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นายมงคล เกตุพันธ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง และบุคลากรทางการแพทย์

นพ.ธิติ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งวัคซีนที่นำเข้ามาทั้ง 2 ชนิด มีความปลอดภัยสูง ทางโรงพยาบาลกำหนดขั้นตอนการฉีดวัคซีน 8 ขั้นตอน เน้นกลุ่มเป้าหมายแรกคือ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าได้ต่อไปในอนาคต.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน