จีนจัดตั้งศูนย์วิจัยสมุนไพรในไทย

101

ไทย-จีน เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างบริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด ประเทศไทย และ Tianjiang Pharmaceutical Co. , Ltd. (China)  เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยสมุนไพรในประเทศไทย

ดร.รุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด(ประเทศไทย)

2มี.ค.64/เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการประชุมลงนามออนไลน์ระหว่าง บริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด (ประเทศไทย) และ Tianjiang Pharmaceutical Co. , Ltd. (China) เพื่อร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยสมุนไพรในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมฯ, นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก, ทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

พร้อมด้วย ดร.ภาวนา คุ้มตระกูล เลขานุการกรม, ดร.ภญ. มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ , คุณรุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด, Mr. Gang Hu ผู้จัดการบริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัดและคุณกริชวัฒน์ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ที่ปรึกษาบริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด และฝ่ายจีน Mr.Yu Min ผู้จัดการ, Zou Zeng Qiang รองผู้จัดการ, Chen Sheng Jun รองผู้จัดการ และ Li Xing Gao ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ของบริษัท Tianjiang Pharmaceutical Co. , Ltd. (China)  เข้าร่วมในพิธีลงนาม

การลงนามครั้งนี้ถือเป็น การพัฒนา การผลิต ศึกษาและการวิจัยยาสมุนไพรรูปแบบใหม่ให้เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับ Tianjiang Pharmaceutical Co. , Ltd. (China) เพราะประเทศไทยเองมีการแพทย์แผนโบราณและมีสมุนไพรไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณหลายชนิด

Mr.Yu Min ผู้จัดการ Tianjiang Pharmaceutical Co., Ltd. (China) กล่าวว่าภายใต้การนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับ บริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด (ประเทศไทย) จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังในการปลูก ผลิต แปรรูป วิจัยและพัฒนายาสมุนไพร เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งจีนและไทย

บริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด (ประเทศไทย) เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายยาแผนโบราณสมุนไพรจีน เปิดมากว่า 13 ปี โดยมีศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นบริษัทในเครือที่เปิดมากว่า 2 ปี เป็นแพทย์แผนจีนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีน มีแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาด้วยศาสตร์การรักษาแผนจีนที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปี เช่น การฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา กวาซา และสมุนไพร ซึ่งทางศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิงนั้น ได้นำศาสตร์ด้านการรักษามาจากมณฑลกานซู่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแพทย์จีนที่เก่าแก่ที่สุดด้วย

ศูนย์แพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง อยู่ที่ ชั้น 5 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดบริการเวลา 09.00 – 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร :095-4736341, 02-910-1600 ต่อ 8501-8502

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน