“เปิดประตูสู่โลกวิชาการ” โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

172

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น.ที่ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “เปิดประตูสู่โลกวิชาการ” ประจำปี 2563 ตามแนวคิด “เรียนรู้ สร้างสรรค์ สู่สากล” ซึ่งโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้น โดยมีนางทัชชา สามัคคีนิชย์ รองปลัด อบจ.น่าน นางณัฐรดา สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.น่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมภายในงานหลายกิจกรรม เช่น นิทรรศการแสดงผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดสอบความรู้ทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งตอนต้นและตอนปลาย และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รวมทั้งจากโรงเรียนเครือข่าย และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน   หลังจากนั้นนายกอบจ.น่านได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน