เฝ้าระวังทำประมงฤดูปลาปีกแดงวางไข่ช่วง “ปลากอง”

75

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดน่าน นำโดยนางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับนายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน นายวิระ  จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดพิษณุโลก นายศุภกิจ สมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงในฤดูปลาปีกแดงวางไข่ตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560

กำหนดฤดูปลาปีกแดงวางไข่ ไว้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ในการนี้ทีมงานได้ร่วมกันเฝ้าสังเกตการณ์พ่อแม่พันธุ์ปลาปีกแดงขึ้นมาผสมพันธุ์วางไข่ขึ้นมาวางไข่ชุดแรก บริเวณพื้นที่บ้านผาสุข หมู่ 3 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดยพบพ่อแม่พันธุ์ปลาปีกแดงขึ้นมาวางไข่จำนวนมาก  ซึ่งตามธรรมชาติของปลาชนิดนี้ จะมีพฤติกรรม ว่ายทวนน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่มีลักษณะน้ำตื้นเป็นหาดหรือเป็นโขดหิน หรือที่เรียกกันว่า”ปรากฏการณ์ปลากอง “ การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) ที่มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน

เครดิตรูปภาพ  จาก ว้าริเวอร์ แคมป์ และ จนทหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์.