ไออาร์พีซี สนับสนุนกองทุนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม

55

นายไพฑูรย์  สุวรรณพิทักษ์  ผู้ชำนาญการส่วนงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ไออาร์พีซี และ นายสุธน  ซื่อประเสริฐ  ประธานกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ รัศมี 5 กิโลเมตร ร่วมมอบเช็คเงินสด จำนวน 569,920 บาท ให้กับตัวแทน อสม.เทศบาลตำบลเชิงเนิน เพื่อจัดทำโครงการด้านสุขภาพภายในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี  มอบเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและจินตนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 8 ชุด ให้กับเด็กๆในชุมชนบ้านหนองคอกหมู ม.3 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 122,500 บาท ปรับปรุงเทพื้นถนนปูนสำหรับผู้มารับบริการ รพ.สต.บ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มอบเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งให้กับชุมชนบ้าน ม.5 ต.เชิงเนิน จ.ระยอง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท  มอบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบครบวงจร จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 30 เครื่อง ให้กับ รพ.สต.บ้านดอน กลุ่ม อสม. ม.3-4-7 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อใช้ตรวจวัดไข้อุณหภูมิร่างกายของชุมชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 129,000 บาท และมอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จำนวน 14 ตัว ให้กับกลุ่ม อสม.เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้งบประมาณ 49,000 บาท เพื่อใช้ตรวจวัดไข้อุณหภูมิร่างกายของชุมชนในพื้นที่

สำหรับคณะกรรมการที่มาร่วมบริหารงานของกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนฯได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนในพื้นที่  โดยมีตัวแทนของไออาร์พีซีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ประชาชนรอบเขตประกอบการฯมีสุขอนามัยและคุณชีวิตที่ดีขึ้น

นิตยา    ทุมมานนท์   จ.ระยอง/รายงาน