กสศ. สอนเยาวชนทำ Eco Printing ใบมะตาดต่อยอดอาชีพ

67

วันที่ 25 ก.พ.64 กลุ่มเยาวชนและชาวไทยเชื้อสายมอญ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รวมตัวกันเข้าเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยเทคนิค Eco Printing โดยใช้ใบไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นชิ้นงาน เป็นแนวทางต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ (กสศ.)

นายธนากร สดใส หรืออาจารย์กอล์ฟ วิทยากร เปิดเผยว่า การทำ Eco Printing เป็นการย้อมผ้าที่อาศัยวัสดุจากธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการนึ่งหรืออบไอน้ำ โดยใช้สารช่วยย้อม หรือ Mordant ซึ่งจะช่วยทำให้สีที่ย้อมมีความคงทน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีเอกลักษณ์ วิธีทำเริ่มจากการนำใบไม้ในท้องถิ่น มาแช่ลงในน้ำผสมผงสนิม ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างนี้ให้นำผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ มาแช่ในน้ำที่ผสมสารส้ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำผ้าที่ผ่านการแช่สารส้มมาวาง แล้วนำใบไม้ที่ได้มาจัดวางให้ได้สัดส่วนและอยู่ตรงกลาง สำหรับเป็นลวดลาย พับทบชายผ้าทั้ง  2 ข้าง ให้เรียบร้อย ก่อนนำกระบอกไม้ไผ่มาวางบนผ้า แล้วจึงค่อยม้วนผ้ามัดด้วยเชือกให้แน่น นำม้วนผ้าที่ได้ไปนึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นนำม้วนผ้าที่ผ่านการนึ่ง ไปแช่ในน้ำด่างที่มีส่วนผสมของน้ำปูนใสประมาณ 15 นาที ก็จะได้ผ้าที่มีลวดลายใบไม้และสีสันจากธรรมชาติ ก่อนนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตตาลักษณ์

นายอิงครัต สร้อยทอง หรือน้องเต้ อายุ 19 ปี เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เปิดเผยว่า ช่วงวัยรุ่นตนจะติดเพื่อน ทำให้ไม่สนใจเรียน จนต้องออกจากการศึกษาในระบบไปทำงานรับจ้างในโรงงาน และใช้เวลาช่วงวันหยุดศึกษาต่อที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง กระทั่งได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตนมองว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งที่น่าสนใจสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ครั้งนี้ ทางกลุ่มได้เลือกนำใบไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหลายชนิดมาใช้ อาทิ ใบสัก กระเจี๊ยบ ตะขบ ยูคาลิปตัส โดยเฉพาะ ต้นมะตาด พืชขึ้นชื่อของชาวมอญ ที่จะนิยมนำผลมะตาด รสเปรี้ยว มาเข้าสำรับเมนูอาหาร ส่วนใบมะตาดเมื่อนำมาทำพิมพ์ลาย พบว่ามีสีน้ำตาลอ่อนและลายเส้นใบสวยงาม

น.ส.ทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ (กสศ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ขาดแคลนทุน หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงาน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ

สำหรับเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี จะทำงานครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นในเรื่องของปัญหาความยากจน ครอบครัว และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสถานะทางบุคคล ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยทางเครือข่ายก็จะเข้าไปส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ด้วยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่า อาทิ การเลี้ยงสัตว์ การประมง  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน