อบจ.สกลนครเดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก

76

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร เปิดเผยว่าได้จัดการประชุมเพื่อวางแผน ทีมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของ จ.สกลนคร โดยมีนโยบายสรุป ดังนี้  สกลนครเป็นเมืองแห่งธรรมะ มีพระเกจิปฏิบัติดีปผฏิบัติชอบหลายท่าน   อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีศิลปะ วัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองแห่งการเกษตรโครงการ ซึ่งโครงการ”นอนบ้านมั่งคั่ง นอนนาแก้จน”กำลังจะอุบัติขึ้น สกลนครยังคงเป็นเมืองแห่งการศึกษา ดนตรี กีฬาสู่อาเซียน

ที่สำคัญยังเป็นเมืองแห่งการค้าขาย ตลอดจนจุดพักโกดังสินค้าภาคอีสานตอนบน สรุปก็คือเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวได้มาชมความงามทางธรรมชาติ มาดูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยังได้มากราบไหว้พระอรหันต์เสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน