เกาหลีใต้ ไฟเขียวรับซื้อมะม่วงมหาชนกจากไทย

79

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า   ได้รับรายงานข่าวดีจากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้ไทยส่งออกมะม่วงมหาชนกไปยังเกาหลีใต้ได้เมื่อ  23 ก.พ.  2564 ที่ผ่านมา  และจะส่งออก  ลอตแรกในวันที่ 24 ก.พ. 2564  ถือเป็นผลสำเร็จในการเจรจาของสองประเทศที่ใช้เวลาถึง 9 ปี   ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรไทยที่จะมีตลาดคู่ค้าสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ทำรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ขอฝากเกษตรกรให้ทำสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อรักษาตลาดส่งออก  และจะเป็นโอกาสขยายไปยังตลาดในประเทศอื่นได้อีกในอนาคต

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี  2545 ไทยส่งออกมะม่วงไปเกาหลีใต้ได้เพียง  3 ชนิด คือมะม่วงน้ำดอกไม้  มะม่วงแรด  มะม่วงหนังกลางวัน   และเมื่อปี  2554 ทางไทยได้เจรจาเพื่อขอเปิดตลาดมะม่วงมหาชนกกับทางเกาหลีใต้   จนเมื่อ 14 ธค. 63  เกาหลีใต้ได้แจ้งผลการพิจารณาเงื่อนไขนำเข้าผลมะม่วงสดรวมทั้งพันธุ์มหาชนกจากไทยและได้ประกาศข้อกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอย่างเป็นทางการ โดยให้รมวิชาการเกษตรแจ้งผลการตรวจรับรองสวนมะม่วงเพื่อการส่งออกตามข้อกำหนดของเกาหลีใต้และไทยที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งกรมได้ส่งหนังสือและข้อมูลดังกล่าวตอบกลับไปเมื่อ 4 ก.พ.2564 จนได้รับข่าวดีเมื่อ 23 ก.พ. 64  ทั้งนี้เกษตรกรและโรงงานที่จะส่งออกนั้นจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรตามข้อตกลงร่วมกับเกาหลีใต้  ล็อตแรกประเดิม   100 กิโลกรัม คาดว่าเร็วๆนี้จะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเข้ามา

นางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและกักกันพืช กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่ามะม่วงมหาชนกที่จะส่งออกไปเกาหลีจะต้องผ่านการอบไอน้ำที่อุณภูมิ 40องศาเซลเซียส นาน 20 นาที เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  ทั้งนี้ผู้ต้องการส่งออกไปเกาหลีต้องขึ้นทะเบียนร่วมในโครงการ ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี    ปัจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแปลงจีเอพีเพื่อส่งออกร่วมในโครงการประมาณ  746 ราย  ทั้งนี้ในปี 2563 ไทยส่งออกมะม่วง 3 ชนิดปริมาณ  7,933  ตัน มูลค่าสูงถึง 739,615,892  บาท   ปัจจุบันมีผู้ประกอบการส่งออก 63 ราย และโรงงานอบไอน้ำ  12 รายเข้าร่วมโครงการ

กานต์ เหมสมิติ รายงาน