รองนายกฯติดตามการบำรุงรักษาต้นสนทะเล

55

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 25 ก.พ.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปติดตามโครงการใช้หลักรุกขกรรมบำรุงรักษาต้นสนทะเลแนวชายหาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นำชมการบำรุงรักษาต้นสนทะเลแนวชายหาดสวนสน และลงเรือท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ เดินทางไปชมแนวต้นสน และดูจุดดำน้ำเก็บขยะบริเวณหินกลางร่อง ภายใต้โครงการคุ้มครอง เฝ้าระวัง การบริหารจัดการขยะในทะเลอย่างเป็นระบบ ห่างฝั่งประมาณ 16 กม.

ทั้งนี้การเดินทางไปติดตามโครงการการใช้หลักรุกขกรรมบำรุงรักษาต้นสนทะเลแนวชายหาดสวนสนดังกล่าว สืบเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญสำคัญของจังหวัดระยอง รองนายกรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ในงวดแรกให้จังหวัดระยอง จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 6,992,070 บาท ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างรายได้ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน

สำหรับโครงการที่จังหวัดขอเสนอเพิ่มเติมคือ โครงการการใช้หลักรุกขกรรมบำรุงรักษาต้นสนทะเลแนวชายหาดสวนสน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ โดยต้นสนบริเวณดังกล่าวมีอายุกว่า 60 ปี มีความสูงกว่า 30 ม.มีสภาพยืนต้นตาย กิ่งใบร่วงหล่น ลำต้นเป็นโพรงจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารริมชายหาด และนักท่องเที่ยว ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะทยอยยืนต้นตายโดยในอดีตสวนสนเป็นสถานที่สวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและแวะถ่ายรูปจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และบำรุงรักษาโดยด่วน จึงได้เสนอของบเพิ่มเติมมาดำเนินการดังกล่าว

ด้าน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า ต้นสนทะเล อยู่ริมถนนชายหาดสวนชายทะเลจังหวัดระยองมานานกว่า 60 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะคักโค่นลงมาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองอีกด้วย จังหวัดระยองจึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาต้นสนทะเลตามแนวชายหาดสวนสนโดยการใช้หลักรุกขกรรมฯ เพื่อดำเนินการตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งสด และลดทอนความสูงต้นสนทะเลไม่ให้หักโค่น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าวฯ นอกจากนี้ ยังของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังธรรมชาติและปะการังเทียมทะเลพื้นที่จังหวัดระยอง พื้นที่รวมกว่า 6,600 ไร่ ตลอดแนวชายฝั่งระยะทาง 105 กิโลเมตรอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน