ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี

40

นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ออกหน่วยในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย สำนักงานปศุสัตว์แม่สะเรียง ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ณ  บริเวณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะพบสุนัขและแมวป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนได้ตามที่ได้ออกหน่วย ซึ่งในสัปดาห์ต่อไปจะออกหน่วยที่ อบต.บ้านกาศ นอกจากการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว  จนท.ปศุสัตว์ ยังได้ให้บริการการผ่าตัดทำหมันสุนัข และ แมว ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจัดแผนการปฏิบัติงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดการกระจายของโรค และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน การเลี้ยงดูสุนัขให้ถูกวิธีและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีการแนะนำพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน ได้ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ตั้งแต่ห้วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ในเขตพื้นที่  ทต.แม่สะเรียง ทต.เมืองยวมใต้  ทต.แม่ยวม และ ตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ,แม่ฮ่องสอน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน