อำเภอบ้านโป่งช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส

58

นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางนวลนฤมล พิรุณสาร นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส โดยมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ให้แก่เด็กยากไร้และครอบครัวในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.ด.ญ.กมลชนก รวมทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง 2.ด.ช.กิตติพงษ์ จุลศรี อยู่บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ 13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง 3.ด.ญ.ธัญวรัตน์ อยู่ทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 8 ต.สวยกล้วย อ.บ้านโป่ง 4.ด.ช.ปุณณภัชร หงส์กัญญา อยู่บ้านเลขที่ 41หมู่ 5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง และ 5.ด.ญ.พรรณณารา แสงรักษาวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง เพื่อเป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน