ถังแดงถุงขยะป้องกันเชื้อโรคมากับหน้ากาก

56

กทม.รับมอบถังขยะและถุงขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 และเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับหน้ากากตามโครงการ “ฮาวทูแยก…แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ”

25 ก.พ. 64/นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับมอบถังขยะแดงขนาด 120 ลิตร จำนวน 50 ใบ และถุงขยะสีแดง จำนวน 5,000 ถุง จาก ตามโครงการ “ฮาวทูแยก…แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” จาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบถังขยะและถุงขยะดังกล่าวให้กับ Local Quarantine (LQ) และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

สำหรับถังขยะสีแดง เป็นถังแบบใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิดฝาถังขยะด้านบน ลดการสัมผัสตัวถังขยะ ส่วนถุงขยะสีแดงผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus ทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก ปลอดภัยในการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ทั้งถังขยะและถุงขยะดังกล่าวมีข้อความอธิบายการทิ้งขยะอย่างชัดเจน โดยใช้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับหน้ากากอนามัย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน