งง! จ.ระยอง ชื่อตกหล่นจัดสรรวัคซีนโควิดล็อตแรก

61

บ่ายวันที่ 24กพ.64 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2564 โดยได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนหอการค้าจังหวัดระยอง ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมฟันฝ่ากับวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่ จนสามารถคลี่คลายยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งยืนยันต่อที่ประชุมสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ว่า หลังจากนี้ทางราชการและภาคเอกชนระยองจะเดินหน้าเร่งฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้จังหวัดระยองกลับฟื้นสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยย้ำอย่างหนักแน่นว่า ต่อนี้ไปในพื้นที่จังหวัดระยอง จะไม่มีบ่อนและตู้ม้าเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด หลังจากต้องประสบปัญหาและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกใหม่ ที่ต้นตอเกิดมาจากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยอง

สำหรับวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดระยองคนใหม่ แทนนายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง คนเก่าที่ครบวาระ 2 สมัย ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า  นายพิธพร สมะลาภา ได้รับความไว้วางใจจากบรรดามวลสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดระยองคนใหม่  ซึ่งนายพิธพร เป็นน้องชายคนเล็กของนายปรัชญา สมะลาภา รองประธานหอการค้าไทย และถือเป็นตระกูลนักธุรกิจรายสำคัญในจังหวัดระยอง อีกตระกูล

ด้านนางอนุชิดา ชินศิระประภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดระยองและเจ้าของกิจการโรงแรมและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการจัดสรรวัคซีนโควิด19 ในล็อตแรกที่ไม่มีชื่อจังหวัดระยอง ว่า กรณีดังกล่าวภาคเอกชนในจังหวัดระยอง ต่างเกิดความสงสัยและงุนงงพอสมควร ที่ชื่อจังหวัดระยอง ตกหล่น ทั้งที่จังหวัดระยองเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศ เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรม เมืองการท่องเที่ยว เมืองเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการประมง ที่สำคัญยังเป็นเมืองพื้นที่เสี่ยงสูงสุดและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

ปัจจุบันถึงแม้ในพื้นที่จังหวัดระยอง จะคลี่คลายและแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาการระบาดของโควิด19 ยังทำให้ผู้คนหวาดผวา ขาดความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ซึ่งหากจังหวัดระยองได้รับวัคซีนในล็อตแรก เชื่อว่าจะสามารถดึงความเชื่อมั่นให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคมในจังหวัดระยอง ได้รวดเร็ว

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน