เอ็ม บี เค มอบข้าวสาร ช่วยเหลือชุมชนของกรุงเทพมหานคร

21
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบข้าวสารมาบุญครอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารไทยยานยนตร์ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้