วอนรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

19

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่แปลงนาของ นายประดิษฐ์ -นางเพลินพิศ จิตอารีย์ ชาวบ้านบ้านท่าควาย หมู่ที่ 3 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน หลังได้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ในการเพาะปลูกข้าวโพดหลังนา ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ที่มีอายุ 2- 3 เดือน พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเกษตรกร ในหมู่บ้านเกือบ 50 คนร่วมกันลงแขก เอามื้อเก็บเกี่ยวผลิตข้าวโพด โดยทำหมุนเวียนไปแต่ละเจ้าของแปลง ข้าวโพดภายในหมู่บ้าน หลังจากกรมชลประทาน ได้ประกาศให้เกษตรกร ให้ลดการปลูกข้าวนาเลย และให้เกษตรกรทำการปลูกพืชอายุน้อย อย่างอื่นทดแทนในการทำเกษตรกรรมเพื่อการประหยัดการใช้น้ำ

ที่ผ่าน  ชาวนาส่วนมาก จะปลูกข้าวโพดหวาน และไร่ยาสูบ เช่นเดียวกับทุกๆปี คือได้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ที่เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว โดยมีพ่อค้า คนกลาง มารับซื้อผลผลิตถึงในไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกร รายละ เกือบ 4-5 หมื่นบาท  ของแปลงข้าวโพดที่ปลูก ในปีนี้ ได้ปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และบริษัท ยกเลิกไม่รับชื้อ  ทำให้เกษตรกร ที่ปลูกข้าวโพดขาดทุน อย่างหนัก เนื่องจากบริษัท ไม่มารับชื้อ ส่วนข้าวโพดที่ปลูกครบเวลาเก็บเกี่ยว ได้แก่ลง และแห้งเกือบเต็มพื้นที่  เนื่องจากผู้รับซื้อ ไม่มารับชื้อเหมือนก่อน

ด้าน  นายสมจิตร  แก้วก้อน เกษตรกร อีกราย กล่าว่า อยากให้ทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน