“มองไปข้างหน้า”

42

ถอดสมการชีวิตผ่านหนังสือ“มองไปข้างหน้า” สู่การเมืองแบบฉบับผู้นำพรรคยุทธศาสตร์ชาติ

22ก.พ.64/หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติตีแผ่เรื่องราวชีวิต “จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจ” ที่ประสบความสำเร็จ กระทั่งมีทุกอย่างเพียบพร้อมในชีวิต อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องเดินเข้าสู่ถนนการเมือง หนังสือ “มองไปข้างหน้า” หนังสือเล่มแรกในชีวิตของเขามีคำตอบให้……

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการพรรคยุทธศาสตร์ชาติ บนถนนรามอินทรา เขตบางเขน ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “มองไปข้างหน้า” ซึ่งเป็นงานเขียนโดย “นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ…ท่ามกลางสมาชิกพรรคที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายขจรศักดิ์กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เป็นความตั้งใจของตนที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตให้ทุกคนได้ติดตามเพื่อจะได้รู้จักในความเป็น “ขจรศักดิ์” หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติคนนี้ จะได้รับรู้ถึงชีวิตลูกชาวนาที่วันหนึ่งผันตัวมาเป็นนักธุรกิจจนประสบความสำเร็จหลากหลายด้านจนถึงวันนี้ เมื่อสำเร็จแล้วก็มีแนวความคิดที่อยากจะเป็น “ผู้ให้” เพื่อทุกคนในสังคม ตนพร้อมที่จะ“มองไปข้างหน้า”ก้าวต่อไปบนทางเดินแห่งถนนการเมืองเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน.. นี่คือปณิธานอย่างแรงกล้าที่หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติอยากบอกกับคนไทย

หนังสือ “มองไปข้างหน้า” เล่มนี้ผู้อ่านจะได้พบกับ “6 เรื่อง” จากการใช้ชีวิต จาก“ประสบการณ์จริง” มีเทคนิควิธีการในการดำเนินชีวิตอย่าไร…จนได้มาเป็น “สุดยอดต้นแบบสู่ความสำเร็จ” แรงบันดาลใจ และความตั้งใจของหนุ่มลูกชาวนาคนนี้เป็นมาอย่างไรถึงได้มีใจเกินร้อยที่คอยทำเพื่อสังคมเสมอมา.. และพร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยนำสิ่งที่ดีมาให้เพื่อความสุขตลอดไปของทุกคน..  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงโดยบรรณาธิการ“บิ๊กป๋วย ใจไทย” ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคยุทธศาสตร์ชาติ นั่นเอง

เมื่อชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในฐานะนักธุรกิจแล้ว ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นผู้ให้ความสำเร็จกับพี่น้องคนไทยบ้าง จึงมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมาทำงานการเมืองเพื่อจะได้มีโอกาสช่วยเหลือรับใช้ประชาชน และต้องการให้ประชาชนคนไทยกว่า 60 ล้านคนหันมาสนใจในเรื่องของการเมืองมากขึ้น

อย่างไรก็ตามหัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ ยังได้กล่าวถึงมุมมองจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคยุทธศาสตร์ชาติมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนโดยเห็นด้วยอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยไม่แตะหมวด 1 และ หมวด 2 เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และให้รัฐธรรมนูญคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศชาติบ้านเมือง อย่างไรก็ตามทางพรรคฯไม่ได้คัดค้านการชุมนุมที่บริสุทธิ์ แต่ต้องไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดใดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้พรรคฯยังได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเราต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดโดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้เรียนรู้การเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สังเกตได้จากปัจจุบันที่มีกลุ่มเยาวชนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้นนโยบายหลักของพรรคจึงพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ให้มีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

ขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมที่เคยได้รับ 600-1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 3,600 บาทต่อเดือน เนื่องด้วยมองว่าเบี้ยยังชีพเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศ

ขณะที่ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบหรือแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยสูง จึงไม่พ้นกับดักความยากจน ฉะนั้นพรรคยุทธศาสตร์ชาติจึงมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการตั้งกองทุนแรงงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างโรงงาน เป็นต้น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น เชื่อมั่นว่าถ้าสามารถก่อตั้งกองทุนแรงงานได้สำเร็จจะช่วยกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ

“พรรคยุทธศาสตร์ชาติมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ วันนี้เราต้องมองไปข้างหน้า และต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารประเทศ ในฐานะหัวหน้าพรรคผมพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๆ ทั้ง 3 ด้านของพรรคให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพราะเชื่อว่าทั้ง 3 เสาหลักนี้ต้องไปด้วยกันประเทศชาติถึงจะไปรอด”

พรรคฯยังได้มีกิจกรรมสำหรับเปิดรับสมาชิกคนรุ่นใหม่หัวใจการเมืองสีขาววัย 16-40 ปีในโครงการ “ต้นกล้าดาวเรืองยุทธศาสตร์ชาติ”..

พัฒนาการเมืองสีขาวเพื่อต้อนรับสมาชิกคนรุ่นใหม่ที่สนใจใส่ใจการเมืองและมีจิตอาสา พร้อมจะเดินต่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปกับพรรคยุทธศาสตร์ชาติ …และเมื่อทำความดีแล้วพรรคยุทธศาสตร์ชาติยังมีโครงการคนดียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีที่สังคมควรจะยกย่อง ซึ่งเป็นความคิดความตั้งใจของ หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ “คุณขจรศักดิ์ ประดิษฐาน” ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คนดี..ต้องมีรางวัล” เพื่อที่ทุกคนจะได้มีกำลังใจทำดีกันต่อไป อยากให้สังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างแท้จริง..

สามารถติดตามข่าวสารของพรรค หรือสนใจสมัครสมาชิก มาทำความรู้จักกันได้ที่ : facebook Fan Page

นรัชต์ชัย ธนะสุธีรัชต์  รายงาน