คณะสงฆ์ปทุมฯ ร่วมวัดธรรมกาย สมทบ อบจ.ฯ ต้านภัยโควิด

29

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระธรรมตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกัน “มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” รวมจำนวน 600 ชุด เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และควบคุมโรค (Quarantine)

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใย ส่งแรงใจ ร่วมสมทบให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวปทุมธานี ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค (Quarantine) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ โดยถุงยังชีพแต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ จำนวน 3 กิโลกรัม น้ำมันพืช จำนวน 2 ขวด วุ้นเส้น จำนวน 1 ห่อ นมกล่อง จำนวน 4 กล่อง และผักบุ้งปลอดสารพิษจากสวนเกษตรอินทรีย์วัดพระธรรมกาย จำนวน 1 กิโลกรัม

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ ตามภารกิจของคณะสงฆ์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุข ภายใต้แนวปฏิบัติการสงเคราะห์การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ โดยในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทานมอบธรรม มอบถุงยังชีพ การสนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม เป็นกำลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ การมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับวัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา โรงพยาบาล การรวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เป็นต้น

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม  จ.ปทุมธานี/รายงาน