เปิดสภาอบจ.ระยองสมัยแรก

184

เมื่อวันที่ 18 กพ.2564 เวลา 10.30 น.ที่ชั้น 11 ตึกอบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ.ระยอง มีนายปิยะ  ปิตุเตชะ เป็นนายก อบจ.ระยอง นายกิตติ    เกียรติ์มนตรี เป็น รองนายก อบจ.มีสมาชิกทั้งสิ้น 29 คน ขาด นายอรรควุฒิ   อรรถรุ่งโรจน์ ไปคนเดียว มีนายสุรินทร์  เปาอินทร์ ส.อบจ.เขตบ้านฉาง อาวุโสเป็นประธานชั่วคราว ได้คัดเลือกประธานสภาอบจ.ได้แก่ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ รองประธานสภา อบจ.คนที่ 1 นายเดชาธร  รูปเรขา   รองประธานสภาคนที่ 2  ได้แก่ นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  เลขสภา อบจ.ได้แก่ นายวรเศรษฐ  วงษ์ไพศาล  โดยทั้งหมดมีผู้เสนอชื่อไม่มีคู่แข่งเป็นเอกฉันท์

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผวจ.ระยอง ได้กล่าวว่าขอให้ตั้งใจทำงานเป็นปากเสียงเป็นหูเป็นตาประชาชนที่เขาไว้วางใจ และอย่าได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในการประกันผู้ต้องหาการพนันโดยเด็ดขาดไม่มีการส่งเสริมและตนก็ได้สั่งข้าราชการทุกหน่วยงานห้ามไปประกันผู้เล่นการพนันโดยเด็ดขาดเช่นกัน

หลังจากปิดสภา นายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผวจ.ระยอง ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายก อบจ. รองนายก ประธานสภา รองประธานสภาคนที่ 1และ2รวมทั้งเลขาสภา อบจ. ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

นายปิยะ  ปิตุเตชะ นายก อบจ.กล่าวว่าตนยังไม่ได้ทำงานจะเปิดแถลงการณ์ทำงานนโยบายในวันที่ 24 กพ.64 เป็นวันเริ่มทำงาน

นิตยา  ทุมมานนท์  จ.ระยอง /รายงาน