หุงข้าวผสมน้ำมันพืช ที่แท้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียงเม็ดสวย บูดยาก

60

จากกรณีที่มีการแชร์คลิปสอนการหุงข้าว ด้วยการเติมน้ำมันพืช ผสมลงไปด้วยนั้น ซึ่งผู้บรรยายในคลิประบุว่าน้ำมันพืชจะช่วยให้ข้าวที่หุงเรียงเม็ดสวยไม่จับเป็นก้อน มีความมันสวยงาม สามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่บูดเน่าเสียง่าย (ตามคลิป)

วิธีการดังกล่าว ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มิได้ส่งผลเสียต่อการนำไปบริโภค แต่อย่างใด ซึ่งหากใครไม่ชอบ ไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไร