บางกอกแอร์เวย์สเปิดเส้นทาง ภูเก็ต –หาดใหญ่

41

กรุงเทพฯ / 18 กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) วันละ 1 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่
28 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และสายการบินฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการเที่ยวบิน ในเส้นทางบินใหม่ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ -หาดใหญ่
(ไป-กลับ) ออกไปเป็นปี 2565

ตารางบินของเที่ยวบิน ในเส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) มีดังนี้ เที่ยวบินที่ PG298 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 09.00 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 10.00 น. และเที่ยวบินที่ PG299 ออกจากสนามบินหาดใหญ่ เวลา 10.35 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 11.35 น.

ซึ่งจะทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการรวม 8 เส้นทางบิน ดังนี้

1.             เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ)
2.             เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)
3.             เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ) (*ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2564 ให้บริการเฉพาะวันจันทร์, ศุกร์,
เสาร์ และอาทิตย์ และตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2564 ให้บริการทุกวัน)
4.             เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)
5.             เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
6.             เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)
7.             เส้นทางกรุงเทพ – สุโขทัย (ไป-กลับ)
8.             เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) (*เริ่ม 28 มีนาคม 2564)

ทั้งนี้ เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ)  และเส้นทางภูเก็ต – สมุย (ไป-กลับ)  ยังคงยกเลิกให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

(ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule)

ผู้โดยสารสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือ

– PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH
– อีเมล: reservation@bangkokair.com
– สำนักงานขาย: https://www.bangkokair.com/our-offices
– สำรองที่นั่ง: https://www.bangkokair.com

/