ททท.น่าน จัดนั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน

228

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัตน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานน่าน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ตำรวจท่องเที่ยวน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.6) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน ชมรมรถรางจังหวัดน่าน และชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยจัดให้มีรถรางกลางคืนนำชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าน่านยามค่ำคืน

กิจกรรม Night Tram รอบปฐมฤกษ์จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ และจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 18.00 – 19.30 น. และจัดให้มีขึ้นวันละ 1 รอบ รอบละ 2 คัน (50 คน) โดยออกจากจุดเริ่มต้น ณ จุดจอดรถราง (เฉพาะกิจ) ข้างโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (ถนนสุริยพงษ์) – วัดมิ่งเมือง (วัดเงิน : สักการะศาลหลักเมืองน่าน ชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นเมืองถวายเป็นพุทธบูชา) – วัดศรีพันต้น (วัดทอง) – วัดไผ่เหลือง – วัดหัวข่วง – วัดศรีมงคล – กำแพงเมือง – ตลาดโต้รุ่ง – วัดสวนตาล – แยกช้างเผือก – วัดสถารส – มทร. ล้านนาน่าน – ตลาดเชียงแข็ง – วัดน้ำล้อม (ชมพิพิธภัณฑ์พระไม้แกะสลัก) – มทบ. 38 – ร้านอาหารเรือนแก้ว – สุริยาการ์เด้นท์ – นคส.บน – นราไฮเปอร์มาร์ท – วัดหัวเวียงใต้ – แยกประตูน้ำเข้ม – แสงดาว – วัดพระธาตุแช่แห้ง ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทำสวยดอกไม้ (Do It Your Self : DIY) สวดมนต์เวียนเทียน – สวนศรีเมือง – วัดกู่คำ – ตร.ภูธร – วัดพระธาตุช้างค้ำ – จุดจอดรถราง (จบกิจกรรม)

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (รายละเอียดตาม Banner ประชาสัมพันธ์) หรือที่ Facebook : TAT NAN ททท. สำนักงานน่าน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1 ชุด พร้อมมีมัคคุเทศก์นำชมบรรยายให้ความรู้บนรถ ชมการแสดง และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และมาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดจอดรถราง (ชั่วคราวเฉพาะกิจ) ด้านข้างโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ถนนสุริยพงษ์ ในเวลาไม่เกิน 17.45 น. หากเกินเวลาดังกล่าว จะตัดสิทธิ์ให้ผู้มาลงทะเบียนหน้างานตามลำดับ สงวนสิทธิ์หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละรอบครบตามจำนวนแล้ว กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานน่าน เลขที่ 17 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0 5471 1217-8, ทุกวัน ในเวลาราชการ Facebook : TAT NAN อีเมล์ tatnan@tat.or.th

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน