ภาคอุตสาหกรรมช่วยชาวระยองจากภัยโควิด

117

บ่ายวันที่ 17กพ 64  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผู้แทนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง   เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือลดปัญหาค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ระลอกใหม่

นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองค่อนข้างสาหัส ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง จึงได้ร่วมมือกันนำสิ่งของมาร่วมสนับสนุนให้กับทางจังหวัด เพื่อส่งผ่านไปสู่มือของพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อไป

อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ยังกล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ได้ให้การสนับสนุนสิ่งของทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องป้องกันและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโควิด19 รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือชาวระยองที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน