ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนเป้าปีนี้ 7 หมื่นล้านบาท

60

“เกษตร” จับมือ “พาณิชย์” ผนึกจีนขยายความร่วมมือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลไม้ไทยมุ่งส่งออกปี 2564 เพิ่ม ตั้งเป้าทะลุ 7 หมื่นล้านบาท

17 ก.พ.64/ นายอลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายทำงานเชิงรุกยุคโควิดเพื่อขยายการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ จะจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน โดยจะมีการประชุมร่วมกันกับผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ และอัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ของจีนรวมทั้งหอการค้าไทย-จีนและผู้แทนภาคเอกชนของ 2 ฝ่าย ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

“ปีที่แล้วเราสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนเป็นมูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท แม้จะเผชิญกับวิกฤติการณ์โควิด19 ซึ่งปัจจัยความสำเร็จที่ผ่านมาคือการทำงานภายใต้โมเดล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบผลิตจนถึงผู้บริโภคด้วยนโยบาย “เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยมาตรฐาน GAP GMP ฯลฯ และในการขยายความร่วมมือกับจีนครั้งนี้จะสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนได้ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้านบาท” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับประเด็นการหารือจะครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลไม้ไทย ระบบการตรวจสอบย้อนกลับจากฟาร์มถึงผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การขนส่งลอจิสติกส์  การส่งเสริมการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์  การพัฒนาการอำนวยความสะดวก บริเวณด่านส่งออก 4 ด่านได้แก่ ด่านโมฮ่าน ด่านโหยวอี้กวน ด่านตงชิงและด่านผิงเสียง รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานผูกพันเสมือนพี่น้องกันและได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับการนำเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างหอการค้าไทย-จีน และ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย)จำกัด โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทยจีน  Mr.Liu Hua Lyu กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CCIC (Thailand)  Mr.Wang Li Ping อัครราชฑูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์  Mr.Wang Hong Wei Chairman Bank of China นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวย Central Lab Thai นายณรงศักดิ์  ชื่นสุขุม ผู้จัดการใหญ่บริษัท NC Coconut จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย ร่วมด้วย แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย และจีน โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมใหญ่ (กวางหวาถัง) หอการค้าไทยจีน อาคาร ไทย ซี-ซี สาทรใต้ กรุงเทพฯเมื่อวันที่15 ก.พ.2564

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน