ทหารสร้างศาลาแท่นพระโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

74

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่บ้านปางหกหมู่ 5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  พันเอก ดร. รฐนนท รัตนโสภณ   ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่  31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  31 ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน  และ เจ้าหน้าที่ อส.จาก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับชาวบ้าน ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ลื้อ ศาลาแท่นพระ ที่ผุพัง ออกจากบริเวณ ที่ตั้งอยู่เดิม เพื่อปรับปรุง พื้นที่ เพื่อจะดำเนินการ ก่อสร้างแท่นพระขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียน ใช้เป็นที่  สวดมนต์ไหว้ พระหลังเคารพธงชาติ  เวลาเช้า ต่อไป

พันเอก ดร. รฐนนท    รัตนโสภณ   ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่  31 เปิดเผยว่า เนื่องจากทางโรงเรียนปางหก ได้รับการสนับสนุนจากเงินจาก ภาคีกัลยานิมิตร พิชิต covid น่าน และ ผู้มีจิตกุศล ได้ ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อก่อสร้างศาลาแท่นพระ ที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดน    ซึ่งทางโรงเรียนยัง ขาดแรงงาน ที่จะช่วยในการก่อสร้างศาลาแท่นพระ นางนิลัดดา เพตะกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหก จึงได้ขอความอนุเคราะห์  จากหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 31 และกรมทหารพรานที่ 33 เจ้าหน้าที่จากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยในการก่อสร้างแท่นพระ  ดังกล่าวในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน