ส.ส.ราชบุรี เร่งทำเขื่อนช่วยชาวบ้านป้องกันตลิ่งพังทลาย.

164

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี นายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอบ้านโป่ง พร้อมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างผนังกันดินแบบหินเรียงเสริมคอนกรีต เพื่อป้องกันถนนและตลิ่งทรุดตัว ที่บริเวณหมู่ 10 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง นายอัครเดช กล่าวว่า ตามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนทรุดตัว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำและเกิดการพังทลายของตลิ่ง ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำปัญหาเข้าหารือกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และทำหนังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังทลายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนแล้ว และจะร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน