ผู้บริหารพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมแจกส้มมงคลแก่ร้านค้า รับเทศกาลตรุษจีน

73

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค นำโดย นางสาวไปรยาภรณ์  แข็งแรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (ที่ จากซ้าย) พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวสุธาลินี เสนะสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ที่ จากซ้าย) นางสาววิพาภร อุ่นสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ที่ จากซ้าย) นางวรารัตน์ บุณยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ (ที่ จากซ้าย) ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน HAPPY CHINESE NEW YEAR 2021 จัดขบวนแห่มังกรทองและสิงโต พร้อมร่วมแจกส้มมงคลแก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล เสริมความมั่งคั่ง มั่งมี โชคดี ตลอดทั้งปี