ประกาศผลสลากงานรวมน้ำใจไทสกล

104

วันที่ 15 ก.พ.2564 ที่สนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วย นางวารุณี ไพศาลีธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดฯ ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาด และ หน.ส่วนราชการ ร่วมกันหมุนวงล้อ เพื่ออกสลาก งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี 2564 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ก.พ. นี้ แต่เนื่องจาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ของกรมควบคุมโรค จึงต้องเลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด แต่สลากได้มีการจำหน่ายไปหมดแล้ว ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสจึงต้องออกสลากตามกำหนด ผลการออกสลากมีดังนี้  รางวัลที่1 รถยนต์กะบะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน1 รางวัลได้แก่หมายเลข41720

รางวัลที่2 รถจักรยานยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 100 ซีซี.จำนวน 3รางวัล  ได้แก่หมายเลข 34400 ,25607,58440

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 สลึง จำนวน  5รางวัล ได้แก่หมายเลข 27904 ,43596 ,38253,15710, 21322

รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สีจอภาพ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า32 นิ้ว จำนวน 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข 43940,27369,42717,34939,47292

รางวัลที่ 5 ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 0.6 คิว จำนวน 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข19706,53343, 46855,54248,10160

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว พัดลมขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว หมุน 2 ครั้ง จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 857,207

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว กะทะไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร หมุน 1 ครั้ง จำนวน 600 รางวัล ได้เแก่หมาย

เลข 86

ส่วนเงื่อนไขการรับรางวัล

1.ตรวจรางวัลได้ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร,เหล่ากาขาดจังหวัดสกลนคร,ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ,สำนักงานเทศบาลและที่ว่าการ อบต. ทุกแห่งหรือทางเว็บไซต์  www.sakonnakhon.go.th หรือ www.dopasakonnakhon.go.th หรือโทรศัพท์ 042-711166,711326,711461,716527,716637

2.รางวัลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัล นำมาแสดงแลขอรับรางวัลเท่านั้น

3.รับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธุ์-14 พฤษคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน