ร่วมบุญใหญ่บริจาคโลงศพ สะเดาะเคราะห์ เสริมชะตาชีวิต.

74

จ.ส.ต.สุวิทย์ ถาวรวัฒนพัฒน์ ประธานมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี (ท่งซิมเซียงตึ๊ง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครของมูลนิธิ ได้ร่วมกันประกอบพิธีรับเสด็จเทพเจ้ากลับจากสวรรค์ ณ ที่ทำการมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี โดยมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี เป็นการรวมตัวกันของอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันช่วยเหลืองานของทางราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีการร้องขอมา โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน ทางมูลนิธิขอเชิญสาธุชนคนใจบุญทุกท่าน ร่วมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมบริจาคโลงศพ สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี ที่ศาลเจ้าภายในมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน