บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมกลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

52

กรุงเทพฯ / 15 กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร และมุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต สนามบินกระบี่ รวมถึงสนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย โดยจะเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินภายในประเทศ เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม  2564 เป็นต้นไป

สำหรับเวลาทำการของห้องรับรองผู้โดยสารแต่ละแห่ง เป็นดังนี้

สนามบินช่วงเวลาเปิดทำการ
1-27 มีนาคม 256428-31 มีนาคม 2564
วันเวลาวันเวลา
สุวรรณภูมิทุกวัน06.30-17.30 น.ทุกวัน06.30-17.30 น.
สมุยทุกวัน09.00-20.00 น.ทุกวัน08.00-20.00 น.
เชียงใหม่ทุกวัน08.00-09.30 น.

17.30-19.00 น.

ทุกวัน08.00-09.30 น.

12.30-14.00 น.

17.00-18.30 น.

เฉพาะวัน อา.เพิ่มเวลา 12.30-14.00 น.
สนามบินช่วงเวลาเปิดทำการ
1-27 มีนาคม 256428-31 มีนาคม 2564
วันเวลาวันเวลา
ภูเก็ตทุกวัน08.30-10.00 น.

17.30-19.00 น.

ทุกวัน08.30-10.00 น.

12.30-14.00 น.

17.30-18.30 น.

เฉพาะวัน จ., ศ., ส.
และอา.
เพิ่มเวลา 12.30-14.00 น.
กระบี่เปิดให้บริการ
เฉพาะวัน จ., ศ., ส.
และอา.
08.30-11.00 น.

17.30-19.30 น.

ทุกวัน08.30-11.00 น.

17.30-19.30 น.

สุโขทัยทุกวัน07.30-09.30 น.

15.30-17.30 น.

ทุกวัน07.30-09.30 น.

16.00-18.00 น.

ตราดทุกวัน11.00-13.00 น.ทุกวัน11.00-13.00 น.

 

ผู้โดยสารที่มาใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ
สายการบินฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อย่างเคร่งครัด โดยเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา และเว้นระยะห่างสำหรับที่นั่ง พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องรับรองผู้โดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานโดยผู้ชำนาญการในทุกจุด

ผู้โดยสารสามารถอ่านรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติและการให้บริการสำหรับผู้โดยสาร ณ ห้องรับรองผู้โดยสารฯ ได้ที่ https://bit.ly/3j9eono หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลา 08.00 น. – 20.00 น.