กมธ.คมนาคมเร่งแก้ปัญหาจราจรกรุงเทพฯ

71

พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาออกรายการวิทยุรัฐสภา F.M.87.50 MHz.เพื่อแจ้งข่าวการบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ มุ่งหวังแก้ปัญหาจราจรเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลติดขัด  ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรด้วยการหันมาใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แทน

พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

15ก.พ.64/ เวลา 11.20 น. ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้เข้าบันทึกเสียงในรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ ในประเด็น “การบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)” โดยเนื้อหาระบุถึง กมธ.ได้เสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการนำเอาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ITS มาใช้ในการบริหารจัดการระบบการจราจร เพื่อลดความหนาแน่นบนท้องถนน เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณไปจราจรตามจุดต่าง ๆ

ที่สำคัญ การรณรงค์ให้ติดกล้องหน้ารถยนต์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนของการทำงานจากหลายหน่วยงาน จึงทำให้ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มารวมเป็นจุดเดียวกัน กมธ.จึงเห็นควรเสนอให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรแบบเบ็ดเสร็จ (Traffic Single Command Center) แบบศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับรองนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน