วธ.อุตรดิตถ์ บวงสรวงเจ้าพ่อราชูปโภค เจ้าพ่อโรงโกศ

114

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64  เวลา 09.19 น ที่บริเวณหน้าอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดเกษมจิตตาราม  อ.เมือง โดยมี พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีสงฆ์ทำบุญอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมด้วย นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  นางสุวลักษณ์   มูลหล้า ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  นายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ทาง สนง.วัฒนธรรมจังวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อราชูปโภค เจ้าพ่อโรงโกศ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งสำนักพระราชวังได้มอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวให้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2562 เป็นต้นมานั้น

“เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมมีความคับแคบไม่เหมาะสม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ยุพา ทวีวัฒนกิจบวร) จึงย้ายสถานที่ตั้งกลุ่มพิธีฯดังกล่าว มาตั้งอยู่ ณ อาคารในบริเวณวัดเกษมจิตตาราม ซึ่งมีขนาดพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสมในการจัดเก็บสิ่งของพระราชทาน หีบ โกศ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ การทำบุญพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ จึงถือเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้าพ่อราชูปโภคแล เจ้าพ่อโรงโกศ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดังกล่าว รวมทั้งครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้วายชนม์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ที่ได้ปกปักรักษา คุ้มครองดูแล และมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพิธีการศพดังกล่าวและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานต่อไปของสำนักงาน”นายสุรพันธ์  วธ.อุตรดิตถ์ กล่าว

ทั้งนี้ บุตรหลาน หรือทายาทผู้วายชนม์ที่เป็นข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ หรือประชาชนที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักพระราชวังกำหนด สามารถยื่นขอรับสิ่งของพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพได้ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตามภูมิลำเนาของผู้วายชนม์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน และรับปฏิบัติงานพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน