ผู้ว่าฯปทุม สั่งปิด2ตลาดใหญ่ย่านรังสิต

80

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ก.พ. 64 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นอภ.ธัญบุรี พร้อม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดพรพัฒน์ (ตลาดสดรังสิต) ต ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังรับรายงานว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมตัวกัน เพราะไม่เห็นด้วยกับคำสั่งปิดตลาดหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ที่มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ตลาดสุชาติ รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ และตลาดพรพัฒน์ รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบเพราะพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นอภ.ธัญบุรี กล่าวเปิดเผยว่า เมื่อ2วันที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 60 คนโดยในวันที่ 10 ก.พ. จนท.ตรวจคัดกรองเชิงรุก 149 ราย และพบผู้ติดเชื้อ  32 ราย และวันที่ 11 ก.พ.ตรวจคัดกรองเชิงรุก 123 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย นอกจากนี้ยังรอผลอีกกว่า 160 ราย โดยวันนี้จึงได้มาชี้แจงเหตุผลการปิดตลาดให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าฟังว่า เนื่องจากตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี จึงมีมติออกคำสั่งปิดทั้ง 2 ตลาดและเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบ100%ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว และบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อจำกัดควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง เนื่องด้วยตลาดเป็นพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก สามารถติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย จึงต้องดำเนินการตรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุด สิ่งหนึ่งที่ได้เน้นย้ำเสมอต้องถือว่าให้ปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวตามหลักมนุษยธรรม และไม่ไปตั้งข้อรังเกียจเขา เพียงแต่ว่าทำความเข้าใจให้ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นที่จะต้องแยกหรือจำกัดพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ซึ่งคิดว่าการควบคุมโรคจะเป็นไปตามที่ตั้งแนวทางไว้ให้ทุกคนปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.ประชาธิปัตย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ธัญบุรี กำลังปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการสืบประวัติ รางงานต่างด้าวที่เข้าทำการตรวจ สอบสวนโรค พร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ SWAB คือการนำไม้สอดเข้าไปในจมูกเพื่อเก็บสารคัดหลั่งจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) นำสารคัดหลั่งเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ยังห้ามเคลื่อนแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นออกจากที่พัก และให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี / รายงาน