หอมแดงเหลือกิโลละ 8 บาท ร้อง สว.“พลเดช” ช่วยด้วย!

112

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จ.ชัยภูมิ ส่งตัวแทนยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาหอมแดงราคาลดลงกว่าต้นทุนการผลิตต่อ สมาชิกวุฒิสภา นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ผ่านไปถึงรัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขราคาหอมแดงตกต่ำโดยเร็ว

13ก.พ.64/ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวิชัย มีชำนาญ นายเฉลียว จันทร์โรจน์ นายนิพนธ์ ศิลปอนันต์ และ ดร.นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจาก อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยนายประเสริฐ งิมขุนทด นายทองเบิ้ม เขตจัตุรัส นายวรากร บำรุง นางดวงจันทร์ การปลูก นายศิริวัฒน์ ภิรมย์ชม และนางสุมานา บำรุง เพื่อเข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา พร้อมด้วยนายออน กาดกระโทก รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1

นายวิชัย มีชำนาญ ตัวแทนเกษตรกรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่เข้ายื่นหนังสือต่อนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปว่าขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงกำลังประสบปัญหามีราคาลดลงมาก ทุกปีหอมแดงจะขายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท ซึ่งเกษตรกรสามารถอยู่ได้ แต่ปีนี้กลับไม่มีราคาลดลงกว่าต้นทุนการผลิต ที่สำคัญถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาเหลือกิโลกรัมละ 8 -12 บาท ส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดทุน ขณะเดียวกันเชื่อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ระลอกใหม่ มาอีกครั้ง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงได้รับความเดือนร้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องหนึ้สินที่ไม่สามารถนำเงินไปชำระตามกำหนดเวลาได้ จึงได้เข้าร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกวุฒิสภาประสานไปถึงรัฐบาลในการเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ด้านนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ภายหลังรับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรแล้ว ได้กล่าวว่าจะรีบประสานงานไปตามขั้นตอนเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีคณะของ สว.แต่ละคณะออกไปพบปะกับประชาชนแต่ละจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเหมือนกัน สิ่งไหนที่พอจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ก็ต้องรีบทำ ปัญหาของประชาชนก็คือปัญหาของประเทศชาติและของเราด้วยเช่นกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน