“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ถึง รพ.ปทุมธานี

118

เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้รพ.ปทุมธานี สู้ภัยไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ต่อเนื่อง เป็นแห่งที่ 22

12ก.พ.64/ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าโครงการ  “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นแห่งที่ 22 โดยมี คุณธณกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไป, คุณโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย ภายใต้โครงการ “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับ นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะเดินหน้าสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงการแพร่รระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ แทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป