“ปล่อยหอยหวาน สานความรัก”วันวาเลนไทน์

148

กรมประมง ชวนปล่อยหอยหวานรับวาเลนไทน์ เปิดเที่ยวอควาเรี่ยมระยอง ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำ“

12ก.พ.64/ นายมีศักดิ์ ภักดีคง  อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 กรมประมงขอเชิญชวนเที่ยว อควาเรี่ยมระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมร่วมกิจกรรม “ปล่อยหอยหวาน สานความรัก” ต้อนรับวาเลนไทน์ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรหอยหวาน และอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวานในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก “วันวาเลนไทน์” หลังจากสถานการณ์ผ่อนคลายจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019

“หอยหวาน” ถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติดีเป็นเมนูซีฟู๊ดสุดฮิต ที่ใครๆก็ต้องสั่ง        ซึ่งประเทศไทยพบหอยหวานเป็นจำนวนมากในเขตชายฝั่งอ่าวไทย และชายทะเลฝั่งอันดามัน ได้แก่จังหวัดระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ระนอง ปัตตานี และนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะจังหวัดระยอง หอยหวานจัดเป็นสัตว์น้ำประจำท้องถิ่นที่มีราคาค่อนข้างสูงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ ถึงวันละ  800 – 1,500 บาท/ลำเรือ ราคากิโลกรัมละ 500 – 650 บาท/กก. โดยกรมประมงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรหอยหวานที่สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องชาวประมง เกษตรกร จึงได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มผลผลิตประชากรหอยหวาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร

ทั้งนี้ จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และทำความเข้าใจกับชาวประมง เกษตรกร ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรหอยหวาน ตลอดจนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขยายพันธุ์หอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล   โดยสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนพัฒนาแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการปล่อยพันธุ์หอยหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรหอยหวานในธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากนโยบายของท่านอธิบดีกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยองจึงได้ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลตำบลบ้านเพ พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “ปล่อยหอยหวาน สานความรัก”          นี้ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก”วันวาเลนไทน์” ให้คู่รักหรือนักท่องเที่ยวร่วมปล่อย พ่อ – แม่พันธุ์หอยหวานโตเต็มวัยมีอายุ 8 – 12 เดือน จำนวน 250 คู่ โดยนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคู่รักที่เข้ามาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณงานโดยการแสกน QR CODE หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยรายละเอียดกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 099 – 252 – 9613

ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าแปรรูป และอาหารทะเลสดๆ จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาทะเลและจากประมงพื้นบ้านระยอง อาทิ ปลาเก๋าสด ๆ ปลานวลจันทร์แดดเดียว และเมนูอาหารทะเลหลากหลายชนิด ฯลฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ในโอกาสพิเศษ “วันวาเลนไทน์” นี้ด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน