พุทธาภิเษกท้าวเวสสุวรรณโคตรเศรษฐีสมทบทุนช่วยผู้สูงวัย.

95

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (หลวงพ่อสง่า) เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพุทธาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ โคตรเศรษฐี สูง 8.99 เมตร เทพผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ออกแบบอย่างสง่างามและวิจิตรในเชิงพุทธศิลป์ ตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณทางเข้าวัด พร้อมกันนั้น ยังมีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรูปท้าวเวชสุวรรณ รุ่นโคตรเศรษฐี หลวงพ่อสง่า นำรายได้ไปดูแลผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี สมทบทุนซื้อโถสุขภัณฑ์ และราวจับสแตนเลสกันลื่น ตามโครงการ “นั่งสุข ลุกสบาย” เพื่อนำไปติดตั้งไว้แทนโถสุขภัณฑ์รุ่นเก่าแบบนั่งยอง ตามบ้านเรือนของผู้สูงอายุในพื้นที่

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 87,000 คน ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาสุขภาพเรื่องกระดูกและข้อ ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือนอนที่ไม่สะดวกสบาย โดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดลื่นล้ม จะเป็นอันตรายตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

สำหรับ บ้านเรือนแบบเก่าโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ จะเป็นลักษณะนั่งยอง ซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุอย่างมาก ทางวัดมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการประสานไปยังหน่วยงานและชมรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดสร้างวัตถุมงคลระดมทุนทรัพย์ เพื่อนำไปซื้อโถสุขภัณฑ์พร้อมราวจับกันลื่นมอบให้กับผู้สูงอายุ โดยจะดำเนินโครงการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผู้สูงอายุจะได้ใช้โถสุขภัณฑ์แบบถูกสุขลักษณะกันทุกครัวเรือนต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน