ขนส่งฯน่าน ร่วมสภ.เมืองน่าน ตั้งจุดตรวจควันดำ

61

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณหน้าท่าอากาศยานน่านนคร ถนนน่าน-ท่าวังผา ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายศราวุธ ปวนธิ หัวหน้าวิชาการขนส่งจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากขนส่งจังหวัดน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ตั้งจุดตรวจควันดำยานพาหนะที่ก่อให้เกิดควันดำ เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 และกวดขันวินัยจราจรผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตอำเภอเมืองน่าน

นายศราวุธ ปวนธิ หัวหน้าวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยานพาหนะโดยเฉพาะการตรวจควันดำของรถซึ่งเป็นมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ โดยการสุ่มตรวจรถตามเส้นทางต่างๆ ของจังหวัดน่าน หากตรวจพบรถที่มีควันดำที่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานจะให้คำแนะนำเจ้าของรถให้ปรับปรุงแก้ไขรถ แต่หากพบรถที่ควันดำเกินค่ามาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกได้กำกับดูแลเรื่องความพร้อมของรถที่จะนำมาใช้บนทางก็จะมีการพ่นห้ามใช้รถ เจ้าของรถต้องรถไปปรับปรุงแก้ไขและนำรถกลับไปตรวจสภาพรถ หากผลการตรวจสอบพบควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถไปใช้ตามปกติได้ ฝากถึงผู้ใช้รถได้ตรวจสอบความพร้อมของรถ หมั่นตรวจสภาพรถให้พร้อมต่อการใช้งาน ก็จะสามารถลดมลพิษจากการใช้งานยานพาหนะได้

สำหรับ“ขั้นตอนการตั้งจุดตรวจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสุ่มเรียกรถ เมื่อพบรถที่เข้าข่ายก็จะส่งสัญญาณเรียกให้เข้าจุดตรวจที่จัดไว้ และใช้เครื่องมือตรวจควันดำด้วยระบบทึบแสง 2 ครั้ง ซึ่งค่าควันตามมาตรฐานต้องไม่เกินร้อยละ 50 หากเกินค่าที่กำหนดก็จะพ่นสเปรย์สั่งห้ามใช้ ให้นำไปแก้ไขพร้อมเสียค่าปรับ”

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน