พ่อเมืองปทุมฯเปิดประชุมสภาอบจ.ปทุมธานี วันแรก

100

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง “นายกแจ๊ส” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 36 คน ครบทุกเขต และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กันอย่างคึกคัก

 

หลังจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี กล่าวเปิดประชุมแล้ว นายยุททธนา แสงพงศานนท์ ปลัด อบจ.ปทุมธานี (ทำหน้าที่เลขานุการสภา ชั่วคราว) ได้กล่าวถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการคัดเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ทราบทุกคนทราบเพื่อเสนอชื่อตั้งตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาคนที่ 1 และ 2 รวมทั้งตำแหน่งเลขานุการสภา ซึ่งปรากฏว่ามีการเสนอชื่อ นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ เป็นประธานสภาสภา อบจ.ปทุมธานี และ น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย เป็นรองประธานสภา อบจ.ปทุมธานี คนที่ 1 นายชุมพล คุ้มวงศ์ เป็นรองประธานสภา อบจ.ปทุมธานี คนที่ 2 ส่วน นายนพดล ลัดดาแย้ม เป็นเลขานุการสภา อบจ.ปทุมธานี

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง “นายกแจ๊ส” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาฯวันแรก ก่อนอื่นตนต้องขอขอบคุณนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกคนมีรอยยิ้มและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่กันทุกคน ดังนั้นจึงขอขอบคุณ สมาชิก อบจ.ปทุมธานี ทั้ง 36 คน  ที่มากันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับเรื่องการทำงานของสมาชิก อบจ.ฯนั้นผมขอให้ทุกคนมีความสบายใจ เพราะผมไม่ได้แบ่งฝ่ายว่าจะเป็นทีมไหนฝ่ายไหนเข้ามา ผมถือว่าทุกคนเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประชาชนทั้งนั้น และต่อจากนี้ไปพวกเราเป็นทีมเดียวกันหมด และจะต้องร่วมกันทำงานพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ของพวกเราให้ก้าวไปข้างหน้าเท่าทันกับสังคมยุคใหม่ และวันนี้ถือวันแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดี   หลังจากนี้ไปจะมีการประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ouh ตามที่ท่านประธานสภาฯได้กล่าวไว้

 ด้านนายอดุลย์ มะหะหมัด กล่าวว่า ตนเองเป็นตัวแทนชาวมุสลิมใน จ.ปทุมธานี ทั้ง 32 มัสยิด รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสประสานงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิม และที่ไม่ใช่มุสลิม เพื่อจริยธรรมและคุณธรรม ให้ประชาชนชาวปทุมธานีซึ่งเป็นผู้มีวัฒนธรรม เกิดศีลธรรมอันดีงาม ของแต่ละศาสนา โดยผมมีความเชื่อมมั่นว่า หากทุกคนมีความเคร่งครัดต่อศาสนาของตัวเองที่ยืดมั่นแล้ว เราก็จะเป็นคนไทยที่ดี สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองไปสู่สังคมนานาประเทศได้ และเมื่อได้ร่วมงานกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รู้สึกว่าท่านเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อรับใช้ประชาชนชาวปทุมธานีอย่างแท้จริง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน