นายกเล็กเมืองชาละวัน 7 สมัยวางมือส่งทีมลงแทน

184

วันที่ 8 ก.พ.ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิจิตร บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันแรกของ เทศบาลเมืองพิจิตร เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักการเมืองท้องถิ่นเปิดตัวลงสมัคร สำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ ทนายความชื่อดังของ จ.พิจิตร สมัครอิสระ หมายเลข 2 นายบัณฑูรย์ ตั้งประดิษฐ์ ทีมประกาศิต และหมายเลข 3 นายสุรพล เตียวตระกูล ทีมเมืองพิจิตรน่าอยู่

ส่วนนายประกาศิต ยูวะเวส อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร 7 สมัย ได้ประกาศวางมือทางการเมืองและไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากบริหารเทศบาลเมืองพิจิตรมากว่า 30 ปีประกอบกับอายุมากขึ้น จึงมอบหมายให้ นายบัณฑูรย์ ตั้งประดิษฐ์  หรือ”เฮียฮั้ง”อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตรหลายสมัยลงสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าทีมประกาศิตฯแทน เพื่อสานงานเก่า และพัฒนางานใหม่แทน…

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน