ธ.ก.ส.จัดตลาดนัดตรุษจีน หนุนสินค้าเกษตรกร

43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตลาดสินค้าเกษตรกรรับช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 10 บูธ อาทิ กุ้งก้ามกราม และไก่-หมูต้ม จังหวัดราชบุรี ส้มโอ จังหวัดพิจิตร เมล่อนญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนมเทียน ขนมเข่ง จังหวัดสงขลา และขนมจีบ-ซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง เป็นต้น  ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ