ศึกษาดูงานจังหวัดอยุธยา

87

ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

8ก.พ.64/ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายคมเดช ไชยศิวามงคล ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นประธานในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา ได้นำเสนอโคงการ “ตำบลร่มเย็น” นวัตกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุก มีภาคเครือข่ายจากหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนจนเป็นรูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการ ค้นหา บำบัด ติดตาม และสร้างความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง นวัตกรรม “ตำบลร่มเย็น” ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ประเภทโดดเด่นที่ 1 ของประเทศ จากพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และยังได้รับเลือกให้เป็น ตำบล มั่งคั่ง ยั่งยืน

หลังจากร่วมรับฟังคำบรรยายเสร็จแล้ว นายพงศกร มงคงหมู่ นายก อบต.รางจรเข้ ได้พาลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พบปะกลุ่มผู้บำบัด  CBTx กลุ่มพลเมืองดีสีขาวและชาวบ้าน ที่มาร่วมต้อนรับ พร้อมกันนี้นายคมเดช ไชยศิวามงคล ได้ให้เกียรติมอบบัตรพลเมืองสีขาวให้แก่ผู้บำบัด CBTx ที่ผ่านการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด จำนวน 16 ครั้ง จำนวน 5 คน และกล่าวปิดท้ายขอขอบคุณถึงโครงการนี้อีกด้วยว่า จะเป็นชุมชนตัวอย่างที่ภาคอื่นๆ ควรนำไปปฎิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม