“พิษโควิด”ไกด์เชียงใหม่ดิ้นหารายได้เสริม

108

สมาคมมัคคุเทศก์ เชียงใหม่ เจอมรสุมไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ขาดรายได้หนัก นำคณะผู้บริหารและสมาชิกเข้ารับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนาโนไนน์ ซิลเวอร์นาโน ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ

8ก.พ.64/ นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้นำคณะมัคคุเทศก์ในเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนาโนไนน์ ซิลเวอร์นาโน ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ. ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าของผลงานวิจัยนาโนไนน์ ซิลเวอร์นาโนเป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00น.

อย่างไรก็ตาม ดร.บุญทา ชัยเลิศ เจ้าของของบริษัทนาว่าเทค ไทยแลนด์ จำกัด และ เจ้าของปางช้างแม่แตง ได้นำฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายการตลาดของบริษัทมาให้ข้อมูลและเงื่อนไขค่าการตลาด กรณีที่มัคคุเทศก์เชียงใหม่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนาโนไนน์ ซิลเวอร์ นาโน จากทางบริษัทฯไปจัดจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรน่า โควิด-19

นายมานพ แซ่เจีย กล่าวว่าในนามสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ดร.บุญทา ชัยเลิศ คุณวาสนา ทองสุข  ฝ่ายบริหารของบริษัทนาว่าเทค ไทยแลนด์ และ รศ. ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี เป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มีความห่วงใยต่อมัคคุเทศก์ในเชียงใหม่ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 นี้

อย่างไรก็ตาม สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ขอสนับสนุนให้พี่น้องมัคคุเทศก์ในเชียงใหม่ทุกท่านมีรายได้เสริมเข้ามาในช่วงเวลานี้ และจะพยายามทุกวิถีทางในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้มีการช่วยเหลือให้พี่น้องมัคคุเทศก์ในเชียงใหม่ได้มีโอกาสมีรายได้เสริมเข้ามาในช่วงเวลานี้ และขอขอบคุณพี่น้องมัคคุเทศก์ในเชียงใหม่ทุกท่านที่ติดตามและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ในวันนี้และด้วยดีตลอดมา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน