ทหารพรานออกซื้อพืชผักสวนครัวช่วยชาวบ้าน

58

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 64 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา มอบหมายให้ พ.ต.ชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1205นำกำลังพลจิตอาสา ร้อย ทพ.1205 ออกรับซื้อพืชผักสวนครัวของประชาชน ในโครงการสร้างอาชีพ สู้วิกฤติโควิด-19 ที่หมู่บ้านป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านชายแดนได้สร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 ของ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 และ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนายสุพจน์ เขียนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ต.ป่าไร่ฯ จัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า, ต้นหอม, ผักชี ,ใบกระเพรา, มะเขือเปาะ, มะเขือพวง และพริกสด ไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกองร้อยทหารพรานที่1205 ได้ออกรับซื้อพืชผักสวนครัวทุกชนิดที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกในโครงการสร้างอาชีพสู้วิกฤติโควิด-19 แล้วนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลตามจุดตรวจ ด่านตรวจต่างๆเพื่อประกอบอาหาร ในส่วนที่เหลือได้นำมาให้ จนท.โรงครัวของ ร้อย ทพ.1205 นำมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลในกองร้อยฯ ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯต่างรู้สึกยินดีและซาบซึ้งในความช่วยเหลือของ ชค.กรม.ทพ.12 ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา เป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในห้วงวิกฤติของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ชัชวาลย์  โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว/รายงาน