“ทรงยศ” อดีตนายกเล็กลงป้องกันแชมป์อีกครั้ง.

130

ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดีกรีปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ประกาศลงสนามเลือกตั้งนายกเล็กอีกครั้ง เพื่อรักษาตำแหน่งนายกเทศบาลเมืองท่าผา ในนามทีมท่าผาพัฒนา 2002 หลังจากนั่งนายกติดต่อกันมาแล้วถึง 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนปัจจุบัน โดยชูสโลแกน “ผลงานเด่นชัด วิสัยทัศน์กว้างไกล หัวใจ คือ ชาวท่าผา” ดร.ทรงยศ กล่าวว่า ตนและทีมงาน พร้อมที่จะเข้ามาดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง โดยยึดคติพจน์ “ถนนสู่นา ไฟฟ้าสู่ไร่ ประชาชนร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่น” เตรียมใช้ประสบการณ์การทำงานผลักดันนโยบายให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มั่นใจในการลงชิงตำแหน่งนายกครั้งนี้จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลท่าผาอีกครั้ง.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี /รายงาน